DENETİM

Talep edilmesi durumunda müşterilerimize uzman ekibimiz ile aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz.

Dış Ticaret yapan firmalarının riskli alanlarının belirlenmesi ve olası ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla risk haritasının çıkartılması ve buna göre tedbir alınmasına yönelik önerileri kapsayan iç denetim hizmeti.

Firmaların gümrük ve dış ticaret birimlerince yürütülen faaliyetlerin iş akışlarının çıkartılması, süreç analizi, personel eğitimi, birimler arası ilişkilerin gözden geçirilerek raporlanmasını kapsayan iç kontrol hizmeti

Ticaret Bakanlığı Denetim Elemanlarınca yapılan kontrol ve denetimlere karşı, kişi veya firmanın dış ticarete ilişkin belgeleri ile gümrüğe sunduğu beyanların, muhasebe ve stok kayıtlarıyla beraber incelenerek sonradan kontrolün olumlu geçmesine katkı sunulması

Belirli dış ticaret büyüklüğüne ulaşmış kişi ve firmaların yaptıkları gümrük ve dış ticaret işlemlerinin düzenli periyotlarda (aylık-üç aylık-altı aylık) mevzuat-muhasebe ve gümrük operasyonları temelinde denetiminin yapılması.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip firmaların gerçekleştirdikleri işlemlerin denetlenmesi ve Bakanlığa sunulmak üzere faaliyet raporlarının hazırlanması.